Остале конференције

Нематеријално културно наслеђе и етничка разноврсност – теренска истраживања Баната

Нематеријално културно наслеђе и етничка разноврсност – теренска истраживања Баната

Овај научни скуп представља један од резултата рада на пројектима Етнографског института САНУкоји су се односили на Банат, а пре свега пројекта Нематеријално културно наслеђе у мултиетничким заједницама Баната који је током 2013 и 2014. године финансирало Министарство културе и информисања РС. Циљ овог пројекта био је идентификација, истраживање и документација различитих облика нематеријалног културног наслеђа Баната, са нагласком на афирмацији оних елемената који нису омеђени на једну етничку заједницу, већ представљају плод заједничког живота у овој специфичној мултиетничкој и мултикултурној средини. Поред сарадника на пројекту, позвано је још неколико истраживача, који се већ годинама баве темом нематеријалног наслеђа Баната. Излагања и дискусије обухватали су питања која се односе на концепте, значења и начине одржавања овог наслеђа у самим заједницама, проблеме његовог научног истраживања, као и документовања и заштитe.Резултати који су презентирани представљају смернице за даља истраживања.

 

Организациони одбор:

др Младена Прелић

др Биљана Сикимић

др Гордана Благојевић

др Мирјана Павловић

др Александар Крел