Остале конференције

Слике културе – некад и сад

Слике културе – некад и сад

 

60 ГОДИНА Етнографског института САНУ

Крушевац, 16. – 19. октобар 2007.

Суорганизатор: Народни музеј Крушевац

 

Програм

Уторак 16. октобар 2007.

Долазак учесника  и смештај у хотел Рубин

2000  вечера у Банкет сали хотела Рубин

 

Среда 17. октобар 2007.

Скупштинска сала Општине Крушевац

 1000 – 1230

Отварање Конгреса

 

Поздравне речи

Пројекција филма:
Етнографски институт САНУ – 60 година постојања

 

1.  Младена Прелић (Београд)

Првих шездесет година Етнографског института САНУ (1947-2007): Oсврт на пређени пут

2.  Радост Иванова (Софија)

Бугарско-српска научна сарадња у домену етнологије

3.  Марина Мартинова (Москва)

У сарадњи са Етнографским институтом САНУ. Балканолошка истраживања у Институту за етнологију и антропологију Руске академије наука

 

12:30 коктел–ручак  у  свечаној сали - Сали мозаика  Општине Крушевац

16:00 – 17:15 Скупштинскасала Општине Крушевац

 

4.  Ingrid Slavec Gradišnik (Ljubljana) Institucije in produkcija etnološkega znanja

5.  Биљана Сикимић (Београд) Етнолингвистички теренски рад: Kонцептуализација ризика

6.  Gabriela Kiliánová (Bratislava) Culture as difference: Тhe Ethnological Studies About Identity

7.  Марко Стојановић (Београд)ГЕМ и ГЕИ САНУ: Паралелни светови етнологије транзиције/транзиције етнологије

8.  Љупчо С. Ристески (Скопје)ЗА ИСТРАЖУВАЊЕТО НА НАРОДНАТА КУЛТУРА

 

17:15 –17:30 пауза.

17:30  –18:30 Скупштинска сала Општине Крушевац


9.   Софија Милорадовић (Београд) ЈЕДНО МОГУЋЕ ЧИТАЊЕ ПЕТРИЈИНОГ ВЕНЦА ИЛИ КЊИЖЕВНО ДЕЛО КАО ЕТНОДИЈАЛЕКАТСКИ ТЕКСТ

10. Драгана Радојичић (Београд) РУСИ У БОКИ КОТОРСКОЈ

11. Десанка Николић (Београд) СТЕРЕОТИПИЈЕ СТАНОВНИКА МИКРОРЕГИЈА СЕВЕРОЗАПАДНЕ СРБИЈЕ У ПОСТМИГРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ

12. Душан Дрљача (Београд) Етничка група и народносно опредељење: Вислани у Остојићеву (Банат)

 

18:30  – 19:00 дискусија

20:00 Вечера у Банкет сали хотела Рубин

 

Четвртак 18. октобар 2007.

Ручак у Банкет сали хотела Рубин

 

16:00 – 16:45 хол Општине Крушевац

•  Милош Матић (Београд) Празно село: Нове економске могућности или таворење у граду

•  Александар Крел (Београд) СЛИКЕ КУЛТУРЕ НЕКАД И САД: НЕМАЧКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА У СОМБОРУ

•  Марта Стојић (Београд) ОД ФАБРИКЕ БИЦИКАЛА ДО СОЦИЈАЛНОГ ЦЕНТРА: Фабрика РОГ, Љубљана – експеримент  друштвених односа

•  Весна Трифуновић (Београд) ТЕХНИКЕ ХУМОРА И ПРИСТУП ВИЦЕВИМА КАО ХУМОРИСТИЧКОМ ФОЛКЛОРНОМ МАТЕРИЈАЛУ

•  Мирослав Нишкановић (Београд) Светосавске и друге бесједе у Босни и ХерцегОвини крајем 19. и почетком 20. века

•  Лада Стевановић (Београд) Aнтика око нас

•  Гордана Благојевић (Београд) Етнички стереотипи: Срби виђени очима савремених Грка

•  Сања Златановић (Београд) Летница: слика превазилажења етничких граница

•  Ивица Тодоровић (Београд) ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНАТА КУЛТУРЕ (на примеру српске грађе)

•  Срђан Радовић (Београд) Окцидентализам у Србији: Неке карактеристике културне концептуализације
у периоду транзиције

•  Милина Ивановић-Баришић (Београд) Празнична култура друге половине 20. века

•  Рајка Грубић (Зрењанин) ТРАДИЦИЈА У ПРОЦЕСУ ЗАМЕНЕ КУЛТУРЕ. Жетелачки обичаји мужљанских Мађара

•  Живка Ромелић (Крушевац) Црква која је одлетела

•  Зорица Дивац (Београд) Породични живот и „европско“ радно време

•  Гордана Пајић-Марковић (Ваљево) ЕТНОЛОШКА ЗБИРКА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО. Пола века после, у новом миленијуму

•  Душица Живковић (Књажевац) Завичајни музеј Књажевац – Етномузеолошка пракса

•  Снежана Шапољић-Ашанин (Чачак) ЗАБАВЕ МЛАДИХ НЕКАД И САД

•  Ивана Јовановић (Нови Сад) МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ РЕЛАЦИОНОГ МАРКЕТИНГА У МУЗЕЈИМА

 

16:45 - 17:45 Скупштинска сала   Општине Крушевац

 

13. Кузмичева Људмила (Москва) Схватање рата и ратних догађаја код Руса и Срба

14. Јелена Тошић (Беч) Култура и људска права: Поставка и трансформација једне антрополошке теме

15. Ines Prica (Zagreb) „Horor, porno, dosada“. О kolektivnoj percepciji, pa onda i  etnografiji tranzicijske kulture

16. Драгана Антонијевић (Београд) О Црвенкапици, Durex-у  и  љутњи:

Производња и рецепција једне рекламне поруке

 

17. Мирјана Павловић (Београд) Транзиција и обичајни живот Срба у Темишвару

18. Лидија Вујачић (Подгорица) „МОЋ“ ЉЕПОТЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

19. Naško Križnar (Ljubljana) Slike kulture so slike preteklosti

17:45 – 18:30 дискусија – Затварање Конгреса

20:30 свечана вечера

 

Петак 19. октобар 2007.

10:00  излет

17:00 полазак за Београд