Научно веће

Дугогодишњи председник Научног већа Етнографског института САНУ био је академик Драгослав Антонијевић, а чланови су били др Никола Пантелић, др Душан Дрљача и др Иван Чоловић. Од 2011. до 2019. године председница Научног већа била је др Александра Павићевић. Данас Научно веће броји 26 доктора наука (5 научних саветника, 10 виших научних сарадника, 9 научних сарадника и 2 истраживача сарадника). Научним већем председава др Младена Прелић.